Belastingadviespraktijk
Bert Karst

VOOR AL UW BELASTINGAANGIFTEN EN BIJBEHOREND BELASTINGADVIESWERK

FIETS VAN DE ZAAK AANTREKKELIJKER !!                                 dinsdag 20 maart 2018  


"DE FISCALE FIETSREGELING WORDT VEREENVOUDIGD PER 1 JANUARI 2020." 

Dit schrijft staatssecretaris Snel van Financiën, mede namens staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, aan de Tweede Kamer.

Een fiets of auto wordt vaak ook privé gebruikt. Mensen moeten voor dit privégebruik belasting betalen over de waarde van het voordeel dat ze genieten. Bij auto's van de zaak wordt deze waarde vastgesteld via een forfait, waarmee de gebruiker het privégebruik kan afkopen.


Voor een fiets is dit nu niet het geval. Fietsers moeten daardoor precies bijhouden hoeveel kilometer zij fietsen voor woon-werkverkeer en hoeveel zij privé fietsen. Van die privékilometers worden zaken als onderhoudskosten, reparaties, verzekeringen en - bij een elektrische fiets - stroomverbruik afgetrokken. Het bedrag dat onderaan de streep overblijft, moeten werkgevers bij het belastbare salaris optellen.


Door deze ingewikkelde regels wordt volgens de branche zeer beperkt gebruik gemaakt van een fiets van de zaak, terwijl ruim 700.000 mensen privé gebruik maken van een auto van de zaak.

Een simpelere regeling via forfaitaire bijtelling, maakt dit veel eenvoudiger. De bedoeling is dat de leasefiets naast de auto van de zaak mag worden gebruikt. Juist de combinatie van beide vervoermiddelen kan het voor mensen aantrekkelijker maken om een aantal dagen in de week in plaats van met de auto op de fiets naar het werk te gaan.


Meer informatie: Nieuwsbericht Ministerie van Financiën, 19 maart 2018

Vereenvoudigde werkwijze voor particulieren die btw terug willen vragen over 

zonnepanelen


De Belastingdienst past zijn werkwijze aan voor particulieren die btw willen terugvragen over zonnepanelen. Wat dit precies voor u betekent, hangt af van uw specifieke situatie. Zoek hieronder uw situatie op. En kijk wat u moet doen, of wat wij (de belastingdienst) al voor u doen.
U bent een particulier met zonnepanelen en hebt u nog niet aangemeld als ondernemer voor de btw

Doe dat alsnog met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’. Wanneer wij verder geen vragen hebben, ontvangt u een btw-aangifte over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht. Door aangifte te doen vraagt u de btw over de zonnepanelen terug. Dit kan óók als u de zonnepanelen hebt gekocht in 2013 of daarvoor.


Door de kleineondernemersregeling hoeft u meestal maar 1 keer btw aan te geven: alleen over het aangiftetijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht. Daarom sturen wij u ná dat tijdvak geen btw-aangiften meer. U hoeft dus niet meer te vragen om een ontheffing van administratieve verplichtingen om ervoor te zorgen dat u geen btw-aangiften meer krijgt.


U bent een particulier  met zonnepanelen en hebt u aangemeld als ondernemer voor de btw via het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’. Maar u hebt nog geen reactie ontvangen van ons

Door de nieuwe werkwijze hebben wij langer nodig dan normaal om uw aanmelding te verwerken. U krijgt in ieder geval een reactie van ons vóór 1 mei 2018.


U bent een particulier met zonnepanelen  en hebt u aangemeld als ondernemer voor de btw. Maar u hebt nog geen btw-aangifte gedaan over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht

Hebt u eerder btw-aangifte gedaan over een ander tijdvak? Of in ieder geval nog geen btw-aangifte gedaan over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht? Vraag uw belastingkantoor dan om u een btw-aangifte te sturen over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht.


Nadat u een btw-aangifte hebt ontvangen over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht, vult u deze aangifte in en stuurt hem naar ons. Zo vraagt u de btw over de zonnepanelen terug. Dit kan óók als u de zonnepanelen hebt gekocht in 2013  of daarvoor en nog geen teruggaaf van btw over het juiste tijdvak hebt gevraagd.


Door de kleineondernemersregeling hoeft u meestal maar 1 keer btw aan te geven: alleen over het aangiftetijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht. Daarom sturen wij u ná dat tijdvak geen btw-aangiften meer. U hoeft dus niet meer te vragen om een ontheffing van administratieve verplichtingen om ervoor te zorgen dat u geen btw-aangiften meer krijgt.


U bent een particulier met zonnepanelen en hebt u aangemeld als ondernemer voor de btw. U krijgt nog regelmatig btw-aangiften die u moet terugsturen

Bent u alleen maar ondernemer voor de btw omdat u zonnepanelen hebt ? En krijgt u nu nog regelmatig btw-aangiften? Dan stopt dat binnenkort. Hierover krijgt u een brief.


U bent een particulier met zonnepanelen  en hebt btw-aangifte gedaan   over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht. Maar uw verzoek om teruggaaf van btw over de zonnepanelen is afgewezen

Loopt er nog een bezwaar- of beroepsprocedure tegen uw afgewezen verzoek? Dan zal het verzoek om teruggaaf alsnog worden toegekend. Zit u niet in een lopende bezwaar- of beroepsprocedure over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht? Of is uw bezwaar of beroep afgewezen? Dan kunt u géén btw meer terugvragen.


Loopt er nog een bezwaar- of beroepsprocedure die te maken heeft met de btw over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht, maar niet gaat over de teruggaaf van btw op zonnepanelen? U  kunt alsnog de btw over de zonnepanelen terugvragen in die procedure.


U bent een particulier met zonnepanelen en hebt u aangemeld als ondernemer voor de btw. U start andere ondernemersactiviteiten

Geef dat aan ons door. Hoe u dat doet, leest u bij Startende ondernemer.


U bent vanwege andere activiteiten al geregistreerd als btw-ondernemer en u koopt zonnepanelen

Voor u gelden de normale btw-regels. Daarover leest u meer bij Btw (omzetbelasting).


Meer informatie: zie website belastingdienst !! (april 2018) .......